skincare2health

skincare2health

ผู้เยี่ยมชม

skincarewhite@gmail.com

  ไขความลับการมีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข ตอนที่1 (248 อ่าน)

2019-01-11 10:21
[size= 14.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']อายุยืนยาวแค่ไหนการกระทําเป็นผู้กําหนด [/size]

[size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']นักวิทยาศาสตร์พบว่าอายุความยืนยาวของร่างกายมาจาก [/size]  1. [size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']ยีนและปัจจัยทางพันธุกรรม [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']25% [/size]  2. [size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']กําหนดโดยพฤติกรรมการใช้ชีวิต [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']75% [/size]


[size= 18.6667px] ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/52prmzfYc4epnxjf7[/size]

[size= 14.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']The Secret of Lingevity & Happiness [/size]

[size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']คําว่า [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']"[/size][size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']อายุยืน[/size][size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']" [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']ใครๆก็อยากได้ แต่ก็ไม่มีใครอยากอยู่ไปแบบป่วยๆ เป็นภาระกับลูกหลาน เพราะเป็น เหตุผลของการมีอายุยืนยาว คอ โอการให้เราได้ทําอีกหลายสิ่งที่อยากทํา การได้พิชิตฝัน ประสบ ความสําเร็จกับเป้าหมายใหม่ ๆ ไม่รู้จบ อยู่กับครอบครัว กับ คนที่รักไปนานๆ และได้เข้าถึงคุณค่า ความหมายของชีวิตที่แท้จริง ช่วงเวลามีค่าแบบนี้ครก็อยากยืดออกไปให้นานที่สุด คําว่าอายุยืนจึง ไม่ใช่ตัวเลขที่บอกว่าคุณอยู่บนโลกนี้นานแค่ไหน แต่หมายถึง คนที่ได้อยู่อย่างคุ้มค่า มีร่างกายท่ี่แข็ง แรง สุขภาพดี มีความสุขกับชึวิตได้แบบยืนยาว [/size]

[size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']เทโลเมียร์ [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']( [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']ความลับของอายุสั้นหรือยาว[/size][size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT'])
[/size][size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']เทโลเมียร์ คือ [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']DNA [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']ที่ห่อหุ้มส่วนปลายของโครโมโซม ทุกครั้งที่มีการสร้างเซลล์ใหม่เทโลเมียร์จะสั้งลง ไปเรื่อยๆ ตามอายุ และเป็นตัวกําหนดภาวะแก่ของเซลล์ นอกจากนี้การใช้ชีวิตที่ไม่่ถูกต้องจะเร่งให้เท โลเมียร์สั้งลงเร็วกว่าปกติ เช่น สูบบุหรี่ เครียด อ้วน หรือไม่ออกกําลังกาย การสั้นลงของเทโลเมียร์จะมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคของความเสื่อม และความแก่ต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ อัลไซเมอร์ โรคเบาหวาน เป็นต้น [/size]

[size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']ทําไมคนเราถึงแก่ไม่เท่ากัน [/size]

[size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']แม้ว่าจะเห็นว่าวัยใกล้เคียงกันแต่ที่จริงแล้ว อีกคนอาจจะมีอายุของร่างกายที่มากหรือน้อยกว่ากัน เพราะอายุของร่างกายที่แท้จริงขี้นอยู่กับปัจจัยการใช้ชีวิตที่ส่งผลต่ออายุเซลล์ร่างกายและระดับความ เสื่อมของเซลล์ ซึ่งสามารถส่งผลให้เทโลเมียร์สั้นกว่าปกติ [/size]

[size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']ปัยจัยเร่งการสั้นลงของเทโลเมียร์ เครียด [/size]

[size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']นอนน้อย
ทานอาหารสําเร็จรูป ทานอาหารมนหรือหวานบ่อยๆ ไม่ออกกําลังกาย
สูบบุหรี่
ดื่มสุรา
ได้รับมลพิษสูง
ภาวะอ้วน ทานสารต้านอนุมูลอิสระ [/size]

[size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']เทโลเมียร์ยิ่งสั้น สัญญาณเวซลล์เสื่อมเสี่ยงโรคร้าย ตายเร็ว เทโลเมียร์ที่สั้นลงส่งผลความเสี่ยงในการ เกิดโรคดังนี้ [/size]

[size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']1. [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']2. [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']โรคสมองเสื่อม
[/size][size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']3. [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']โรคอัลไซเมอร์
[/size][size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']4. [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']โรคเบาหวาน [/size]

[size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']5. [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']โรคความดันโลหิตสูง [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'TimesNewRomanPSMT']6. [/size][size= 12.000000pt; font-family: 'ArialUnicodeMS']โรคมะเร็ง [/size]


49.49.246.87

skincare2health

skincare2health

ผู้เยี่ยมชม

skincarewhite@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
กรุณากรอกตัวเลขผลลัพธ์จากด้านบน
Powered by MakeWebEasy.com